Umenie vzniku našich šperkov

Na začiatku stojí osobný rozhovor a na konci osobitý šperk. Každý okamih medzi tým je mimoriadny príbeh inšpirovaný vašimi emóciami a vnímaním sveta.

Návrh šperku s ametystom

Umenie vzniku našich šperkov

Samotné tvorenie našich šperkov je majstrovským dielom, zhmotnením originálnych čŕt osobností vykreslených do najmenších detailov, aby vyjadrili to najdôležitejšie – váš jedinečný charakter.

Návrh výberu a usadenie kameňa